Skip to content
Video afspelen

PM CRM

RELATIEBEHEER PUR SANG

PM CRM

Beschikbaar voor smartphone, laptop en tablet

DÉ CRM APPLICATIEVOOR UW ORGANISATIE

Al uw activiteiten, afspraken, documenten en relatiegegevens op één online werkplek!

Multi factor beveiliging

Goed beveiligd middels het gebruik van separate authenticatieservers en Multi Factor Authenticatie (MFA).

Direct Scannen

Uploaden vanaf een smartphone gaat snel, veilig en encrypted. Multi upload is standaard aanwezig.

Activiteiten

Leg direct uw afspraken en taken vast en maak telefoonnotities

AVG proof

De wettelijke regels omtrent AVG zijn in acht genomen. De servers, die gebruikt worden staan opgesteld binnen Europa.

Koppelingen

Aan andere online (bron-)systemen via API’s

Inclusief dossiers

Per relatie directe opslag van documenten, e-mailberichten en bestanden

ÉÉN CENTRAAL SYSTEEM 

voor registratie van klant-, leverancier- en prospectcontacten

NAW-gegevens organisaties, contactpersonen, telefoonnotities, acties, afspraken, aantekeningen direct inzichtelijk voor alle betrokken collega’s.

Meer dan compleet!

Altijd veilig, snel en betrouwbaar werken met PM CRM. De belangrijkste eigenschappen van PM CRM zijn:

Bij het inloggen wordt automatisch een externe authenticatieserver aangeroepen. Pas na identificatie wordt toegang verleend tot PM-CRM.

Dit is multi-factor authenticatie (MFA).

Het oproepen van relaties en contactpersonen is snel door de optimale structuur, zoek- en filterfuncties.

De applicatie en de databases zijn geplaatst bij Microsoft Azure op servers binnen Europa en bieden volledige flexibiliteit, snelheid en veiligheid.

Door middel van responsive design werkt onze applicatie vlekkeloos op elk apparaat

PM-CRM werkt altijd vanuit de meest beveiligde situatie. Het slotje in het adresbalk is één van onze beveiligingen die de gegevens afschermen van onbevoegden.

Plaats de PM-CRM-link op de eigen website en biedt uw relaties een eigen beheersysteem voor de gegevens van hun relaties.

Koppelingen met andere (bron-)systemen aan PM-CRM is mogelijk via API’s. Denk aan de koppeling met uw boekhoud-, voorraad-, project- en fiscaal systeem of systemen voor urenregistratie en facturatie.

Activiteiten en aantekeningen die u niet direct wilt delen met externe relaties kunt u het kenmerk ‘intern’ geven.

In PM-CRM kunnen per relatie URL’s/Links worden vastgelegd waarmee u kunt bereiken dat direct andere softwareoplossingen kunnen worden aangeroepen.

Alle correspondentie en bestanden kunnen direct worden opgeslagen. Dus ook e-mailberichten. Zo zijn alle betrokken collega’s volledig geïnformeerd over de communicatie met de betreffende relatie.

Dossierstukken die gedeeld dienen te worden met de klanten of prospects kunnen eenvoudig worden doorgeplaatst naar het online dossier van PM, te weten DigiRecord.nl (optioneel).

Iedere betrokkene bij een dossier beschikt over precies dezelfde informatie.

Activiteiten kunnen zijn uit te voeren taken, telefoonnotities, e-mails, afspraken, opstellen brieven of faxen. Leg vast welke acties wanneer moeten worden uitgevoerd en met welke prioriteit. Het activiteitenscherm geeft overzichtelijk aan wat er wanneer moet worden uitgevoerd.

PM-CRM maakt het mogelijk dat de communicatie met relaties niet voor iedereen zichtbaar is. De beheerder van een relatie kan bepalen wie toegang heeft tot het betreffende account.

PM-CRM maakt het mogelijk dat rollen worden benoemd waaraan gebruikers kunnen worden gekoppeld. Indien bijvoorbeeld een team of verkoopafdeling betrokken moet zijn bij (een groep van) accounts, dan kan de betreffende rol worden gekoppeld.

Labels zijn ‘selectievelden’ die gekoppeld kunnen worden aan een relatie. Daarmee is het mogelijk PM-CRM volledig in te richten naar de eigen organisatie. Labels zijn er voor relaties, contactpersonen en activiteiten. Op de labels kan worden gezocht en kan managementinformatie worden verkregen.

Ook aan contactpersonen kunnen labels (selectievelden) worden gekoppeld. Men kan dan op basis van één of meer labels selecties maken.

Het is ook mogelijk aan activiteiten labels (selectievelden) te koppelen, waardoor ook managementinformatie is te verkrijgen inzake alle activiteiten waar men bij betrokken is.

Leg direct aantekeningen of notities vast bij de relaties.

Niet alleen gekoppeld aan de relaties zelf, maar ook aan activiteiten kunnen aantekeningen, bijlagen en externe koppelingen gekoppeld worden. Zo kan een activiteit bijvoorbeeld een vergadering zijn. Aan die vergadering koppel je dan de medewerkers die deze bijwonen en de notulen. Waarschijnlijk volgen daaruit dan weer activiteiten.

Aan iedere activiteit kunnen één of meer personen worden gekoppeld. Op die wijze wordt inzichtelijk gemaakt wie aan welke activiteiten gekoppeld is en wanneer wat moet worden uitgevoerd en door wie.

PM-CRM is een standaardoplossing, maar volledig in te richten naar de eigen organisatie

Directe koppeling met de gegevens van de Kamer van koophandel

De overzichten voor uw relaties hebben een andere inhoud dan die voor de interne medewerkers

UW RELATIEOVERZICHT 

LEG ALLE RELEVANTE ACTIVITEITEN OVERZICHTELIJK VAST PER RELATIE

Maak per relatie per activiteit notities en koppel: documenten, inkomende / uitgaande post en leg koppelingen naar externe gegevensbronnen.​

Meer informatie? Graag!

EXTERNE KOPPELINGEN 

Koppel met externe partijen en wissel de gegevens uit

O.a. met de volgende online diensten:

Lees hier  wat anderen ervaren

Leg per relatie de (groep van) gebruikers vast

Overtuigd? Bestel dan onze software!

Zie direct alle geplande activiteiten

Labels koppelen

PM CRM is voor iedere branche in te richten middels het koppelen van labels aan:

Relaties

U kunt de relaties zelf indelen naar soort middels het aanmaken van (meerdere) ‘labels voor relaties’. Denk aan soort klant, leverancier of prospect, maar ook bijvoorbeeld soort branche en grootte.

Contactpersonen

Leg via labels een of meerdere functies per contactpersoon vast of een ander soort indeling. Per label kunnen de contactpersonen worden opgeroepen.

Activiteit

Deel de mogelijke activiteiten, welke door uw medewerkers worden uitgevoerd, vast naar soort activiteiten en koppel de activiteiten hieraan.

Nadere informatie gewenst?

Dan verzoeken wij uw e-mailadres of telefoonnumer op te geven. Wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Klant ervaringen

Lees hier wat onze klanten zeggen!

Waardering:
4.5/5
web-aifei
Persoon 2
Ik maak veilig gebruik van de mogelijkheden van Single Sign-On binnen PM CRM. Ik kan direct externe koppelingen maken naar de programma’s en websites, die bij mijn relatie in gebruik zijn. De beveiliging is gewaarborgd omdat het bij het inloggen gebruik gemaakt wordt van een aparte authenticatieserver met multifactor beveiliging. Mijn relaties gebruiken PM CRM zelf om direct te kunnen inloggen bij andere applicaties die zij gebruiken.
Aifei Verwaal
AB in Control Administr. en Belasting advies
bernard-samsom
Persoon 3
Via PM CRM weet ik zeker dat via directe koppelingen de wijzigingen van bijvoorbeeld het adres van mijn relatie zijn doorgevoerd in de andere programma’s die ik gebruik. Eindelijk de kans op fouten geminimaliseerd.
Bernard Samson
FIT20
home-foto-1
Persoon 5
Tegenwoordig leggen wij de notulen van de vergaderingen vast in PM CRM. De gekoppelde gebruikersgroep krijgt direct inzicht. We hoeven geen stuikken meer rond te sturen en alle opvolgende vergaderingen zijn direct gekoppeld. Tevens kunnen de actiepunten gelijk worden vastgelegd. Ook wel zo veilig uit hoofde van AVG-maatregels.
Carola Kalishoek
FirstSupport - Directeur
Jordy
Persoon 6
Wel zo fijn dat ik zelf kan bepalen wie of welke groep van medewerkers toegang heeft tot welke relatie.
Jordy Kreeft
Thompres